KJELL ØSTERBØ

I går leverte han et resultat etter skatt som er496 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor, som også er noe bedre enn det aksjemarkedet regnet med.

Den lave renten har redusert bankens innskuddsmarginer. Med en styringsrente fra Norges Bank på 1,75 prosent, er det ikke mye å spille på så lenge man ikke kan forlange at kundene skal betale for å ha penger i banken. «En eventuell stigning i rentenivået vil imidlertid kunne gi en betydelig økning i inntektene», skriver banken i sin kvartalsrapport.

Banken tror at veksten i norsk økonomi vil tilta utover året. Veksten i boligprisene vil bli dempet i andre halvår. Sammen med en renteoppgang vil det bidra til at veksten i lån fra privatpersoner vil gå noe ned fra dagens høye nivå, tror banken.

Fortsatt er bedriftskundene viktigst for inntjeningen til den nyfusjonerte storbanken, men personkundene utgjør over 55 prosent av utlånsporteføljen.