Ordningen skal også være enkel å håndheve og ikke fortone seg som spesielt byrdefull for brukerne. Forslaget fra arbeidsgruppen er at førere av båter med lengde over syv meter, eller som har motorytelse over 25 HK, skal ha båtførerbevis. Det foreslås også at en må være 16 år for å få utstedt båtførerbevis.

Innstillingen fra arbeidsgruppen er at dagens pensum til den frivillige båtførerprøven i stor grad kan videreføres. Arbeidsgruppen mener det ikke bør legges opp til tvungen undervisning. Båtførere som har tatt båtførerbevis etter dagens frivillige ordning, og som kan dokumentere dette, bør omfattes av ordningen, og det innføres et unntak for personer født før 1.1.1950.

Arbeidsgruppen foreslår en gradvis innføring av ordningen.

Det vil være rundt 410.000 personer som vil måtte ta båtførerprøven ved en obligatorisk ordning. For å gjøre overgangen smidig for alle parter foreslås det en gradvis innføring. Med utsettelse i ett år vil forslaget innebære en obligatorisk ordning for båter over 10 meter eller med 200 HK eller mer fra 1.6.2009, større enn åtte meter og motor større enn 75 HK fra 1.6.2010 og full innføring fra 1.6.2011.

_**Les også:

Ønsker tiltak for sikkerhet på sjøen**_