Et nytt system for å avdekke kortsvindel er testet ut av Visa, og forsøk viser at medlemsbankene ser en økning i andelen oppdaget kortsvindel fra 15 til 60 prosent. Systemet heter Visor (Visa Intelligent Scoring of Risk), og er et avansert nettverkssystem som gjennom å analysere bruksmønsteret til hver enkelt kortbruker, skal oppdage forsøk på svindel med kort.

Tre banker har testet ut systemet. Det er Barclays Bank International i Tyskland, ICS i Nederland og Nationwide i Storbritannia. Det nye systemet vil være klart til 1. april.