Årsaken til at riksadvokaten oppnevner den nye arbeidsgruppen, er mangel på systematisert kunnskap om påtalemyndighetens bekjempelse av rasisme.

Statsadvokatene fikk i januar en innrapporteringsplikt på alle rasisme-anmeldelser som fører til strafferettslig reaksjon. Men riksadvokaten vil også vite hva som er årsaken til at så mange av anmeldelsene henlegges. I instruksen til arbeidsgruppen ber han at gruppen finner ut hvorvidt det settes i gang etterforskning i de rette sakene.

Onsdag sendte riksadvokaten ut et brev til de seks oppnevnte medlemmene av arbeidsgruppen: Lagdommer Mary-Ann Hedlund, statsadvokat Per Reehorst, politiinspektør Kari Torkelsen, politiavdelingssjef Håvard Aksnes, spesialmedarbeider Bjørn Øvrum ved Oslo politidistrikt, samt Manuela Ramin-Osmundsen ved Senter mot etnisk diskriminering.

Arbeidsgruppen har fått en tilleggsbevilgning på 100.000 kroner fra Justisdepartementet for inneværende år, og arbeidet skal være sluttført innen 1. november 2002.