Granskingsutvalget skal ledes av sorenskriver Nils Dalseidet. Granskingen settes i gang på bakgrunn av forhold som er avdekket i to undersøkelser Forsvarsdepartementet (FD) har fått gjennomført.

bt.no kommer tilbake med mer.