Årsaken til granskingen er at mye tyder på at ledelsen i Forsvaret omgår lover og regler ved å inngå hemmelige avtaler med brysomme ansatte, skriver Dagbladet.

– Dette skal vi til bunns i, sier BFO-leder Diderik Coucheron.

Krever full gjennomgang

BFO har satt sine jurister i sving og vil over helgen avkreve Diesen en full gjennomgang av alle typer sluttavtaler og permisjonsavtaler han har inngått med personell i Forsvaret.

– Vi er ikke trygge på at systemet vi nå ser konturene av, representerer en tilfredsstillende behandling av embetsmenn. Det er et sterkt stillingsvern for offentlige tjenestemenn nettopp for å sikre deres integritet, sier Coucheron.

Kritisk til håndtering

Coucheron opplyser til Dagsavisen at han er svært kritisk til hvordan Diesen har håndtert striden med Leif Sverre Rosén.

– Det er bare én ting å si om det, og det er at når andre personalkonflikter har vært forsøkt behandlet i media, så har ikke det vært heldig. Hvis ikke de to (Diesen og Rosén) forstår det, så bør forsvarsministeren fortelle dem det, sier Coucheron.

Heller ikke Norges Offisersforbund (NOF) liker måten Diesen har håndtert Rosén-saken på. Offisersforbundet, som er tilknyttet LO, ber forsvarssjefen rydde opp.

– Torsdag snakket jeg med soldater som skal til Sudan etter jul. De bare ristet på hodet over det som skjer, og mener at det er talentløst å blåse en personalsak ut i avisene. Det er jeg enig med dem i, sier nestleder Egil Aas i NOF.

Bekymret

Aas sendte tidligere denne uken et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen, der NOF ber om en grundig redegjørelse for sikkerhetssituasjonen til norske styrker i Afghanistan. NOF er bekymret.

– Dette er jo ikke første gang spørsmålet om legedekning har vært oppe. Vi kan rett og slett ikke leve med at det hersker tvil om at sikkerheten er godt nok ivaretatt. Og vi kan i alle fall ikke la sikkerheten skvises på grunn av mangel på penger, sier Aas.

Bjelland, Håvard