Oppdrettsanlegget til Norway Marine Culture AS utnytter varmen fra metanolproduksjonen på Tjeldbergodden. På den måten er det mulig å drive oppdrett av fisk som krever helt andre temperaturer enn laks og ørret.

Og produksjonsleder Ingrid Lein, med doktorgrad i akvakultur, er sikker på at hun og resten av staben på det Pan Fish-eide anlegget skal lykkes.

Mye vann

Hele hemmeligheten er gratis tilgang på varmt vann som tilsvarer fire ganger Trondheims vannforbruk. Med dette varme vannet er det mulig å produsere piggvar innendørs. Piggvaren kan vokse seg stor og feit i renner som bare er noen titalls centimeter dype. Det er den samme teknologien som for noen år siden ble tatt i bruk for oppdrett av kveite — som vi her i landet fortsatt sliter med å få til.

— Det ville kreve tre-fire middels store kraftverk å produsere en så stor mengde varmt vann, sier Ingrid Lein.

På Tjeldbergodden serveres det varme vannet som et biprodukt av gassilandføringen fra Haltenbanken og metanolproduksjonen på Tjeldbergodden. Gassen har skapt en ny industri og nye arbeidsplasser, og har åpnet perspektiver for en spennende utvikling for norsk akvakultur som vi ikke engang tenkte på for 10-15 år siden.

Mye nytt

Foreløpig har oppdrettet av piggvar bare vært utgifter for Pan Fish. Om noen år kan pengestrømmen begynne å gå den andre veien. Men det tar tid, for Lein legger ikke skjul på at det er prøving og feiling underveis. Dette har ingen gjort før, og det er nye ting å lære hver dag.

Anlegget har i dag 120 stamfisk, 40.000 yngel og 160.000 matfisk gående i renner i flere etasjer. I é eneste renne er det 20.000 yngel. Her er det fisk som bare veier 8 gram, og fisk opptil 5 kilo. Store haller skal i framtida romme åtte etasjer med slike renner.

Lein forteller til NTB at det er store utfordringer som venter både når det gjelder fôringsmetoder, sorteringssystemer, gjenbruk av vann og avgassing av kjølevann. Men i 2006 skal produksjonsmålet på 6.000 tonn piggvar være nådd. markedet ligger og venter.

3 millioner

Etter at kineserne fikk smaken på piggvar, er det stor mangel på denne fisken i markedet i dag.

— Først neste år begynner vi å slakte fisk. I årene som kommer skal produksjonen økes. Vi skal opp i en minimumsproduksjon på 3 millioner yngel per år, sier Lein.

Mulighetene er store på Tjeldbergodden. Et av problemene i framtida kan bli tilgang på arbeidskraft. Hittil har Norway Marine Culture klart seg med lokalbefolkningen ved Tjeldbergodden, i tillegg til noen få eksperter på anlegget.

— Men dette området ligger ikke akkurat i hjertet av Norge. Det er ikke til å legge skjul på at det kan være vanskelig å få stabil arbeidskraft utenfra. Det vil kreve en stor grad av tilrettelegging, sier Lein.