Sammen med norske og europeiske luftfartsmyndigheter vil britene sammenligne offshoreoperasjonene i Norge og England.

— Økt sikkerhet i britisk og norsk sektor er målet med arbeidet, sier seksjonssjef i luftfartstilsynet, Geir Hamre, som er bedt om å lede arbeidet i samarbeid med flyoperativ direktør for det britiske luftfartstilsynet.

Fem ulykker på fire år

Gruppen som skal utarbeide rapporten vil bestå av de respektive lands luftfartsmyndigheter og et panel uavhengige spesialister. De vil gjennomgå dagens offshoreflyginger, tidligere ulykker og andre lands rutiner for offshore helikopterflyging.

Selv om det har vært fokus på å minimere risikoen for helikoptertrafikken i Nordsjøen har det i løpet av de siste fire årene skjedd fem ulykker, hvor to med dødelig utfall. Alle disse har skjedd i britisk sektor.

Siste helikopterulykke i norsk sektor med dødelig utfall var den tragiske Norne-ulykken fra 1997.

— Vil lære av hverandre

Hamre er åpen på at initiativet til undersøkelsen har kommet fra britene.

— Vi flyr i de samme områdene under samme forhold, så det er naturlig at man undersøker hva forskjellene i rutiner og reguleringer er når ulykkesstatistikken er såpass forskjellig, sier han.

Selv vil han ikke spekulere i hva som kan være årsakene, men peker på det faktum at man i Norge har fått utarbeidet flere helikoptersikkerhetsstudier i løpet av de siste årene kan ha vært med på å bedre sikkerheten i norsk sektor.

— Målet er at begge parter skal lære av hverandre og at sikkerheten skal bli bedre i begge sektorer. Vi har ikke tidligere gått så grundig inn i hverandres regelverk, og det er nok mulig at vi også oppdager punkter vi kan forbedre oss på, sier Hamre.

Gruppen som skal utarbeide studien møtes for første gang i Bodø i løpet av et par uker, og rapporten er ventet ferdigstilt tidlig i 2014.