Det departementsoppnevnte utvalget kommer til å ha behov for en bred ekspertdekning, og kunnskapsminister Øystein Djupedal sier at man også vil trekke inn faglig ekspertise fra andre nordiske land.

I tillegg skal regjeringen oppnevne et uavhengig utvalg som skal granske hvordan Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Trondheim (NTNU) har håndtert kreftsaken i forbindelse med Rosenborg-laboratoriene.

Saken kom ført i offentlighetens lys i 1997 etter at det var oppdaget fire tilfeller av hematologisk kreft (blodkreft) hos hovedfagsstudenter. Sykdommen kunne være oppstått som følge av at de var blitt eksponert for farlige stoffer i forbindelse med arbeid i laboratorier.

Skal finne alle

Det medisinske ekspertutvalget skal også se om man har funnet fram til alle som kan ha tatt skade av arbeidet ved laboratoriene i Trondheim. Dessuten skal utvalget komme med forslag om hvilke tiltak som er mulig i forhold til tidligere studenter og ansatte ved Rosenborg-laboratoriene.

En av de første oppgavene til utvalget vil være å vurdere hyppigheten av krefttilfeller hos dem som var tilknyttet Rosenborg-laboratoriene fra 1976 og fram til laboratoriene ble lagt ned i år 2000. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sendt Kreftregisteret en oversikt over 7.075 studenter som hadde tilknytning til laboratoriene i den nevnte perioden. Dessuten ble det sendt en oversikt over 263 doktorgradsstudenter og 293 ansatte eller tidligere ansatte ved laboratoriene.

Vanlig hyppighet

Foreløpige analyser fra STAMI viser at de tilfellene av hematologisk kreftsykdom som var oppdaget i 2004, har en hyppighet som ligger nært opptil det som er vanlig i befolkningen som helhet.

Kreftregisteret har ikke gjort ferdig sine analyser fordi man ennå ikke har fått gruppert de kreftformene som er aktuelle i denne saken. Divisjonsdirektør Erik Dybing i Nasjonal Folkehelseinstitutt skal lede det medisinske ekspertutvalget. Dybing sier han vil presse på for å få Kreftregisteret til å gjøre ferdig sitt arbeid slik at utvalget kan gjøre sine egne vurderinger.

Ni tilfeller

Ifølge kunnskapsminister Djupedal er det i denne saken til nå inngått seks økonomiske forlik mellom staten og personer som er rammet av kreftsykdommer. Fire forlik er inngått med etterlatte etter personer som er døde, og to av forlikene er inngått med kreftsyke personer.

– Vi har dessuten to forlikssaker til vurdering og en sak som er meldt inn til oss, sier Øystein Djupedal til NTB.

Tre av forlikene ble inngått mens Jon Lilletun var statsråd. To av forlikene kom i statsrådstiden til Kristin Clemet mens ett forlik er kommet i stand etter at Djupedal ble kunnskapsminister.

Det er til nå registrert ni erstatningssaker i forbindelse med krefttilfeller hos personer som har vært knyttet til Rosenborg-laboratoriene. Ifølge et brev fra NTNU til Kunnskapsdepartementet var i hvert fall fire, og muligens alle disse ni personene, tilknyttet Botanisk institutt ved dagens universitet og den tidligere høyskolen i Trondheim.