Det blir trolig konsekvensen av et nytt lovforslag fra Forsvarsdepartementet. På et møte i Oslo i dag skal forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og helseminister Sylvia Brustad presentere lovendringene for media.

Dette tyder på at regjeringen legger mye prestisje i saken, etter at de i vinter har fått skarp kritikk for hvordan Norge behandler sine syke FN-veteraner.

Endringene i den såkalte «personelloven» er basert på et internt høringsnotat fra en tverrfaglig referansegruppe. Gruppen kommer med skarp kritikk av dagens lovverk, og hevder at oppfølging av syke veteraner har vært for dårlig.

Forslagene:

Dette er hovedtrekkene i høringsnotatet:

  • Forsvaret skal ha plikt til å tilby psykiatrisk og psykologisk oppfølging i ett år etter endt tjeneste. I dag blir soldater som kommer hjem fra oppdrag overlatt til det sivile helsevesen når de er ferdig med oppdraget sitt.
  • Erstatningsvernet for veteranene skal styrkes. Dagens regler for erstatning ved yrkesskade fanger ikke opp den type risiko deltakere i utenlandsoperasjoner blir utsatt for.
  • Staten skal ha objektivt ansvar ved personskade i internasjonale operasjoner. Det betyr at arbeidsgiver (Forsvaret) uansett er ansvarlig for enhver skade og sykdom som oppstår under oppdraget.
  • Statusen til FN-veteranene skal høynes. Deltagelse i utenlandsoperasjoner skal gi tilleggspoeng ved høyere utdanning. Tjenesten skal gi rett til utsettelse av studier uten tap av studieplass. Soldater skal også få utsettelse av nedbetaling på studielånet uten at det løper renter på lånet.

Må dokumentere alt

Forsvarsdepartementet går langt i å ta selvkritikk for hvordan syke veteraner har vært behandlet til nå.

I dag må syke FN-veteraner gå til søksmål om yrkesskadeerstatning. Problemet da er at veteranene kommer innunder en annen lov, der de må dokumentere alle «arbeidsulykker» som er grunnen til at de er blitt syke. For veteraner med psykiske senskader har det nærmest vært umulig.

Blir lovforslaget vedtatt, skal det gi veteranene rett til erstatning for psykiske belastningsskader og skadetyper som ikke har erstatningsvern i dag.

Så vidt begynt

Jurist, FN-veteran og talsmann for veteranforbundet SIOPS, Anders Grindaker, har selv vært med på å utarbeide grunnlaget for lovendringene. Han er svært fornøyd med at veteraners rettigheter så tydelig er satt på dagsordenen.

— Men vi har bare så vidt begynt. Det skal lages forskrifter til loven, det kommer trolig en egen veteranmelding fra Stortinget, og det er masse som skal gjøres. Men det viktigste nå er at den politiske viljen er stor, sier Grindaker.

Forsvarsdepartementet arbeider for å få loven satt i kraft fra 1. juni neste år.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.

Bergens Tidende