Flere er involvert i et forsøk på å skape et trivelig grøntareal ved en samling av boligblokker i Tallinn i Estland.

Blokkene ligger rundt et stort friområde, der absolutt ingenting er gjort. Nordmennene prøver å få beboerne til å ta ansvar for å utvikle dette til et flott grøntområde, med beplantning, stier, benker, blomster, lekeapparater og så videre. Typiske dugnadsoppgaver i et norsk borettslag, men i Baltikum er det ingen tradisjoner for slikt.

Blokkene ble bygget av Sovjet-staten, og det var billig å bo der. Men beboerne bestemte ingenting. Alt som vedgikk boforholdene ble styrt av myndighetene, langt over hodene på leieboerne. At beboerne organiserte for eksempel en velforening ble ansett som uhyre suspekt, rett og slett farlig. Så kom frigjøringen, og beboerne i Tallinn fikk overta leilighetene de bodde i, helt gratis. Problemet er at mange av dem er vant til at myndighetene både bestemmer og ordner opp, at de ikke skjønner hvorfor de selv skal foreta seg noe.