— Under forutsetning av at den enkelte siktede har erkjent de straffbare forhold og sier seg villig til å delta i et program for å bli kvitt rusproblemet, blir det gitt betinget dom. Vilkåret er selvsagt at den siktede deltar i behandlingsprogrammet, sier Dørum.

Bakgrunnen for Dørums initiativ er de høye overdosedødsfallene i Norge. I 2002 døde 210 mennesker av overdose.

— I dag er det ofte slik at en rusmisbruker som sitter i fengsel ikke får noe tilbud om hjelp for rusmisbruket sitt mens han sitter inne. Med det resultat at han etter endt soning går ut til akkurat samme liv som han kom fra, ofte med ny kriminalitet som resultat.

Dørum ønsker å gjøre noe med dette, og tror det irske systemet kan fungere.

— Forskning fra Irland viser at nøkkelen til suksess for denne type straff ligger i et godt behandlingsopplegg. Dommene må ha klare og faste sanksjoner for de tilfeller at deltagerne ikke følger behandlingsopplegget. Riset bak speilet er at du må sone på vanlige vilkår dersom du misbruker den sjansen du får.

Retten kan fastsette vilkår om at den domfelte skal overholde bestemmelser gitt av kriminalomsorgen om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring.

Dørum har stor tro på at dette opplegget skal bidra til å reduserer rusmisbruken.

— Dette er et opplegg hvor den enkelte blir møtt med både respekt, verdighet, rettigheter og plikter. Jeg vil nå sette ned en arbeidsgruppe som ser på muligheten for å lage en tilsvarende ordning i Norge, sier Dørum.