Venstre-leder Lars Sponheim inviterte i går Høyres og KrFs partileder hjem til gården sin i Ulvik i Hardanger.

På gården skulle de legge en siste finpuss på valgkampstrategien sin. Deretter ventet en lunsj med pressen på Brakanes hotell.

Etter å ha samkjørt seg hele formiddagen, beskriver regjeringspartiene farene ved en eventuell rød-grønn regjering på denne måten:

«Familien trues av institusjonaliseringen. Frivilligheten trues av profesjonaliseringen. Lokalsamfunnet preges av sentraliseringen».

Måten å redde både familien, frivilligheten og lokalsamfunnet på, er å gi innbyggerne og lokalsamfunnene økt valgfrihet.

— Vi vil øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Venstresiden vil øke skattefradraget for grupper som slåss for egne økonomiske interesser - fagbevegelsen. Det er å oppfordre til mer egoisme, sier Høyre-leder Erna Solberg,

— Vi ønsker en ideologidebatt. Vi vil spre makt. Vi vil ha frihet under ansvar, frihet så lenge en ikke skader andre, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten, og nevner kontantstøtten som eksempel på en ordning som gir barnefamiliene økt valgfrihet.

Men til tross for sine uttalte ønsker om ideologisk debatt, var ikke presselunsjen fri for sleivspark til venstresiden.

— Vi har spilt oss sammen som lag, i motsetning som dem som har som mål å komme i regjering. Det venstresiden gjør er et eksperiment, sier Høybråten, som heller ikke unnlater å nevne at mange nok synes det er unødvendig å bytte regjering når alt går så bra på så mange områder i Norge.