Etter at en arbeidsgruppe har vurdert hvordan regelverket kan oppmykes, la regjeringen onsdag fram ni konkrete tiltak som skal gjøre det lettere for blant annet sykehus og IT-bedrifter å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Regjeringen vil myke opp regelen om at man ikke kan søke arbeidstillatelse mens man er i Norge. Muligheten til å reise til Norge før man har fått arbeidstillatelse, skal utvides, og studenter fra u-land som er ferdige med sin utdanning, skal kunne søke arbeidstillatelse med en gang. I dag har de fem års karantenetid.

Regjeringen vil også fastsette et årlig tak for hvor mange spesialister og fagutdannede som kan få arbeidstillatelse, uten at behovet for arbeidskraft skal vurderes individuelt.

(NTB)