Opprydningen i vekterbransjen skjer etter episoden der en salattyv brutalt ble lagt i bakken av vektere midt i Oslo sentrum i desember i fjor. Hendelsen ble filmet av en videojournalist fra ScanpixNTB og skapte stor debatt om vekterbransjen.

En arbeidsgruppe har nå kommet fram til en rekke forslag til tiltak som skal rydde opp i næringen. Forslagene sendes ut på høring fredag. Gruppen ønsker blant annet at det i framtiden skal bli lettere å avskjedige vektere som begår lovbrudd, skriver Aftenposten.

Arbeidsgruppen mener politiet må plikte å varsle selskapene om en vekter begår lovbrudd. Gruppen foreslår dessuten bedre og lengre utdannelse for vektere, årlig politikontroll av sikkerhetsselskapene basert på innrapportering, landsomfattende register for sikkerhetsbransjen, tydelige krav til uniformer og et standardisert identifikasjonskort for vektere.

– Regelverket har vært for dårlig, og det har vært håndtert for tilfeldig. Arbeidsgruppen kommer med gode og konkrete tiltak for å stramme inn forholdene i sikkerhetsbransjen. Det er helt klart behov for mer kontroll og tydeliggjøring av hvor grensene går, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til avisen.