OLAV GARVIK

TRON STRAND

Thommessen har for lengst forsonet seg med at Venstre til helgen vil gjenvelge Lars Sponheim som partileder, og at han selv får marsjordre som ny nestleder. Fortsatt er det et helt åpent spørsmål om 37-åringen vil få plass i regjeringssystemet, enten som statsråd eller statssekretær.

Thommessen har ingen lang fartstid i partiet. Det var i 1998 han dukket opp, og etter den tid har mange sett på ham som et opplagt lederemne. Nå må han i det minste vente i hvert fall et par år før sjansen igjen melder seg.

Høyredreining

Han legger ikke skjul på at det på mange områder er en altfor sterk høyredreining i regjeringen — i forhold til Venstres profil, som han presiserer. Det gjelder særlig med tanke på å ta sosialt ansvar. Kampen mot fattigdom kunne for eksempel vært tydeligere. Selv ser han en oppgave i å være en sterk talsmann for dem som faller utenfor.

Med det sterke engasjementet han selv har for asylsøkere og innvandrere ligger det nesten i kortene at han er rykende uenig med Høyres Erna Solberg når hun prøver å stramme inn overfor asylsøkerne.

— Det er mye av det hun står for som er all right, men som venstremann er jeg tilhenger av økt arbeidsinnvandring og en åpen dør når asylsøkerne banker på. Jeg er betenkt over den nye 48-timersregelen som går ut på at asylsøknader skal behandles i rekordfart. Den er kortsiktig, sier han.

«Lykkejegere»?

Olaf H. Thommessen er heller ikke på linje med kommunalministeren når hun frykter at et betydelig omfang av «lykkejegere» fra de nye EU-landene i øst skal komme til Norge og utnytte våre gunstige trygdeordninger, som en konsekvens av EØS-avtalen.

— Denne angsten er ubegrunnet. Jeg har heller ikke sett at EØS-avtalen har ført til at for eksempel portugisere har strømmet hit. Det er slett ikke slik at andre ser på Norge som noe himmelrike, fortsetter han.

- Et stort mindretall

Thommessen legger ikke skjul på at arbeidet med å lose Venstre trygt gjennom den tilstundende EU-striden blir en krevende utfordring. Han er ja-mann av hele sitt hjerte, men heretter gjelder det å ta vare på mindretallet i partiet - enten det består av ja-folk eller av EU-motstandere.

— Uansett hva standpunkt Venstre lander på neste år, vil vi få et stort mindretall. Det viktigste blir derfor å ta vare på mindretallets interesser. Jeg er mer opptatt av selve prosessen når vi skal behandle EU-saken enn av det endelige resultatet. Vi må for alt i verden unngå en ny skyttergravskrig, sier han.

Også motforestillinger

— Har du selv noen motforestillinger mot norsk medlemskap?

— Ja, selvsagt. Innvendingene fra nei-siden når det gjelder distriktspolitikken er relevante, og det demokratiske underskuddet lar seg heller ikke bortforklare. Når jeg er EU-tilhenger, er det primært fordi jeg har sans for EU som idé, sier Olaf H. Thommessen som også er åpen for å arrangere to folkeavstemninger - en om hvorvidt vi skal søke, og en om et eventuelt forhandlingsresultat.

Sponheim irettesatt

Under Venstres landsstyremøte på Hamar torsdag ble Lars Sponheim irettesatt. Det ble uttrykt misnøye med måten han dagen før hadde omtalt Thommessens utspill om å innføre skattefradrag for hushjelptjenester.

På en pressekonferanse hadde partilederen stemplet forslaget som «et tøyseforslag.»

— Jeg velger å heve meg over den slags karakteristikker, lød Thommessens kommentar.