Fornyings— og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) mener det offentlige var nødt til å planlegge mer systematisk.

Hun etterlyser mer innkjøpssamarbeid på tvers av departementer og direktorater. Innsparingene staten har hatt på regionale flyruter, som man oppnådde bare ved å endre på anbudslengdene, mener hun viser hvor viktig det er at staten er en bevisst kunde.

— Dette er noe vi jobber mye med. Det er flere hensyn å ta i anbudsrunder enn prisen. Vi må også sørge for at det ikke bare er de store leverandørene som kommer med.

Ingen detaljer

Statsråden vil ikke gi detaljer om hvilke konkrete tiltak de vil komme med, etter at de nå har gjennomført en utredning om offentlige anskaffelser.

— Men det vi ser er at det er mye usikkerhet blant dem som kjøper inn. Fokus på opplæring og at man føler trygghet for regelverket er derfor veldig viktig.

Finansdepartementet er meget godt fornøyd med evalueringen forskerne har gjort av KS-ordningen.

— Det er gledelig at de fleste offentlige prosjekter nå holder seg innenfor kostnadsrammene. Det var ikke situasjonen tidligere. Et overordnet politisk mål er å bruke fellesskapets midler på en best mulig måte, sier statssekretær Hilde Singsaas.

- Rapporten tyder på at det mulig å spare mange milliarder på offentlige innkjøp?

— Vi bør hele tiden se på hvordan vi får mest mulig igjen for hver krone vi bruker, også på andre områder enn det som omfattes av kvalitetssikringsregimet.

Legger bort alternativ

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet presiserer at han ikke har lest rapporten fra NTNU selv.

— Men det er veldig bra at når noe vi bruker mye ressurser på fører til noe positivt i andre enden. I tillegg til at vi sparer penger på dette, bruker vi det som et nyttig redskap for å gjøre noen overordnede valg tidlig i prosessen. Det gjør at vi slipper å detaljplanlegge flere konsept før vi tar det endelige valget.