De fire kaliber 22 pistolene stammer fra et innbrudd i lokalene til Fannefjord pistolklubb i Molde sommeren 1998. Den dømte, som ble pågrepet i Fredrikstad, kjøpte pistolene av tyvene og videreformidlet to av dem til en av de siktede i Orderud-saken, Kristin Kirkemo. Han har innrømmet dette i avhør, og Kristin Kirkemo har senere bekreftet at hun mottok de to pistolene.

Kristin Kirkemo oppholdt seg i Molde en periode rundt juletider 1998, og hun skal ifølge politiet ha fått de to våpnene overlevert på Alexandra Hotel i Molde 22. desember 1998. Ifølge hennes egen forklaring ga hun våpnene videre til ekteparet Orderud. Senere skal Per Kristian Orderud og Lars Grønnerød ha byttet våpen. Orderud fikk en kaliber .38 revolver og Grønnerød fikk en av pistolene fra tyveriet i Molde samt en pengesum.

I Romsdal forhørsrett ble den heleritiltalte mannen dømt til 90 timer samfunnstjeneste for heleriet og videresalget av de fire pistolene.

Påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen og vant fram i lagmannsretten. Lagmannsretten mener at slike forbrytelser er så alvorlige at de kvalifiserer til mer enn samfunnstjeneste, og mannen må sone 30 dager av fengselsstraffen på 120 dager.

NTB