Gyldig dokumentasjon kan være kirkebøker, folketellinger, gravstøtter, nedtegnelser i bibler, papirer, brev eller postkort. Litt vanskeligere er det å få godkjent det hjemmetegnede slektstreet.

— Et slektstre kan være nyttig for å lage en oversikt, men er sjelden godt nok som dokumentasjon, sier navneforsker Ivar Utne.