Jegerne har i to dager fulgt sporet etter den skadde ulven, som ble truffet av et rifleskudd fra 70 meters hold. Ulven har siden sprunget flere mil. Sandvik mener at den neppe er så hardt skadd som først antatt. Men fredag ble det fortsatt funnet blodspor i snøen der ulven hadde lagt seg ned.

Den skadeskutte ulven tilhører Atndalsflokken, som er blitt redusert med to dyr siden jakta startet for en måned siden. Ulvejegerne har i tillegg skutt to dyr i Imsdalen, noen mil lenger sør i Hedmark. Disse to ulvene ble skutt fra helikopter.

Jegerkorpset som er satt inn i ulvejakta, består av vel 30 personer. Oppdraget går ut på å felle til sammen ni ulver i området vest for Glomma. Hvis det lykkes å avlive den skadeskutte ulven, gjenstår fortsatt fire ulver.

Avdelingsdirektør Anne Berit Pettersen i Direktoratet for naturforvaltning (DN) opplyser til NTB at den økonomiske rammen for ulvejakta i utgangspunktet var mellom 1,5 og 2,0 millioner kroner — avhengig av hvor lenge jakta pågår, og antall helikoptertimer.

DN har ennå ikke full oversikt over utgiftene, men Anne Berit Pettersen antar at det hittil er brukt omkring 1,5 millioner kroner. Hun antyder at sluttregningen kan komme opp i 2,5 millioner kroner.

NTB