Det viser tall Nationen har hentet fra Statens veidirektorat. Fra 2001 til 2005 ble i gjennomsnitt 1,2 barn drept eller hardt skadd på skoleveien i måneden.

– Dette kan vi ikke akseptere, tallene er altfor høye, mener direktør i Trygg Trafikk Kari Sandberg.

Vegdirektoratet syns heller ikke tallene holder.

– Dette er helt klart for mange ulykker, derfor jobber vi med å kartlegge de farlige skoleveiene, sier Finn Harald Amundsen, avdelingsdirektør i Transport— og trafikksikkerhetsavdelingen

Å gå til skolen er aller farligst på bygda. Av de ni dødsfallene skjedde seks utenfor tettbygde strøk. 36 av i alt 67 alvorlige skader skjedde også utenfor tettbygde strøk.

Amundsen bekrefter at de farligste skoleveiene skjer der folk bor spredt.

– Utenfor tettbebyggelsen, altså gjerne på landet, er den tillatte kjørefarten ofte godt over 50 kilometer i timen. Samtidig er gang- og sykkelstier dårlig utbygd. Det forklarer hvorfor flest alvorlige ulykker skjer utenfor tettbebyggelsen, sier Amundsen.

Til de fleste skolene i bynære strøk er det derimot gangvei eller fortau helt fram til skoleporten, samtidig som fartsgrensen er lavere.

Fra 2001 til 2005 ble 578 barn lettere skadet på skoleveien. Av disse skjedde de fleste i tettbygde strøk.