– Soldaten er nå ferdig behandlet ved Ullevål universitetssykehus, og overført til et sykehus nærmere sitt hjemsted, opplyser kommunikasjonssjef i Hæren Erling S. Kristiansen i en pressemelding.

20-åringen er som Sørli Jørgensen hjemmehørende på Stange.

Måtte amputere

Den 20 år gamle soldaten ble hardt såret i angrepet. Han måtte amputere deler av venstre bein, fikk en lungekollaps som følge av det sterke trykket fra eksplosjonen, i tillegg til bruddskader, samt kuttskader i ansikt og hode.

Kristiansen opplyser at soldaten er ved godt mot etter forholdene.

– I tiden fremover vil soldaten følges opp av fagpersonellet ved det lokale sykehuset og av hjemkommunen. Forsvaret følger opp sitt ansvar overfor soldaten gjennom en støttegruppe bestående av sykepleier og prest. Utover det arbeider en dedikert offiser med de praktiske forhold for soldaten og hans familie, skriver Kristiansen.

Ber om ro

20-åringen får også bistand fra en psykiater fra Forsvarets stressmestringsteam, samt juridisk bistand.

Kristiansen opplyser at det er soldaten selv som har ønsket at Forsvaret skulle gå ut med en pressemelding om tilstanden.

– Han har også gitt et klart uttrykk for at han ikke ønsker ytterligere pågang fra pressen i den nærmeste tiden, skriver Kristiansen.