Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet å bortvise sju danske statsborgere som kom til Norge i forbindelse med Verdensbankens konferanse.

UDI mener danskene utgjør en fare for offentlig orden og sikkerhet under Verdensbankens forskerkonferanse i Oslo.

(NTB)