71 prosent av de spurte i en meningsmåling utført av Opinion for Aftenposten vil ha et forbud mot nazistiske symboler. 22 prosent synes ikke et slikt forbud er riktig, mens 7 prosent ikke er sikre.

Uansett partitilhørighet er det flertall for et forbud, mest i Senterpartiet med 87 prosent, mens forbudsoppslutningen er minst i Venstre med 57 prosent.

Som i Sverige Sverige har hatt et slikt forbud siden 1996, og Riksadvokaten i Norge ønsker nå et forbud mot nazistiske flagg og symboler også i Norge.

— I Sverige har forbudet mot rasistiske symboler og flagg ført til at det bæres svært sjelden. At hakekors og solkors forsvinner fra det offentlige bildet, er et gode i seg selv, sier førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer ved Riksadvokatembetet til Aftenposten.

I Sverige er det "nulltoleranse" overfor brudd på forbudet.

— Det betyr at selv ved rasistiske lovbrudd med lav strafferamme, skal det gripes inn. Går en ungdom med et hakekors på T-skjorten, er det i seg selv ikke en alvorlig kriminell handling, men likevel skal den føre til straffereaksjon, sier Riksadvokaten i Sverige, Klas Bergenstrand.

Hindre demonstrasjoner Myhrer har ingen tro på at et forbud mot nazistiske symboler vil fjerne nazistene fra gaten, men mener det vil understreke alvoret med å ikle seg symbolene og fjerne mye av vitsen med nazistiske demonstrasjoner.

— Et forbud kan hindre nazi-demonstrasjoner lik den vi så i Askim, sier Myhrer.

Myhrer har i fire dager sittet sammen med statsadvokater, politifolk og dommere fra EU-landene for å utveksle erfaringer og komme med nye tiltak i kampen mot rasisme.NTB

Hva mener du? Er forbud mot nazisymboler et slag mot ytringsfriheten, eller et nødvendig virkemiddel i kampen mot nynazistene? Si din mening! Folket vil ha forbud ...men hvordan er stemningen blant leserne? Gi din stemme her!

TULLER MED NAZI-SYMBOLER: NRKs Otto Jespersen brukte hakekorset til å latterliggjøre nazismen, som den naive fascisten Nazi-Per. Er utdriting like virkningsfullt som forbud? Delta i debatten nederst på siden! (Arkivfoto: NRK)