— Dette er en handling det ikke finnes rom for å gjennomføre i henhold til den ordenen Den norske kirke følger, sier Audun Myhre, generalsekretær i Sjømannskirken.

Ikke klarert

— Det har vært avholdt en kirkelig seremoni det ikke er rom for å gjennomføre i henhold til ordenen og liturgien i Den norske kirke, som vi følger.

Det sier Audun Myhre, generalsekretær i Sjømannskirken. De sendte mandag kveld ut en pressemelding i forbindelse med saken. Her står det at «det var gjort i stand til bryllup og vikarpresten valgte å gjennomføre en forbønnshandling for paret selv om mannen fortsatt formelt var gift med sin ekskone».

«Ekteskapet» ble inngått mellom mellom en kvinnelig ansatt ved Sjømannskirken og hennes mannlige partner, som nå også er ansatt samme sted. Kvinnen ønsker ikke å kommentere saken.

— Det har vært en forbønnshandling som kan minne om den som brukes ved forbønn for ektepar. Det har skjedd uten at det ble klarert eller godkjent av Sjømannskirken. Det er beklagelig at dette har skjedd, forteller generalsekretæren.

- Kan be for alle som ønsker

Presten som holdt seremonien er Bjarte Våge, nå sogneprest i Vågsbygd i Kristiansand. Han presiserer at det ikke var snakk om en vielse.

— Det var en forbønnshandling. Det ga jeg også tydelig uttrykk for under seremonien, sier han.

Han forteller at siden skilsmissepapirene til brudgommen ikke var i orden, var der ikke rom for å gjennomføre noen ordinær vielse.

— Vi ba for et par. Vi kan be for alle som ønsker å bli bedt for. Jeg har ingen flere kommentarer, sier han til bt.no.

- Overraskende

Oddvar Johan Jensen, teolog og professor ved Norsk Lærerakademi, mener presten som ledet seremonien helt klart har gått ut over sine fullmakter. Han tar forbehold om at han ikke kjenner saken ut over det bt.no skriver.

— Slik det beskrives her er seremonien til forveksling lik en vielse, så da blir det en erstatningshandling for nettopp det, sier Jensen.

— Problemet er at han til forveksling setter dette opp som at det er en vielse, for så å dekke seg bak at det bare er en forbønnshandling, fortsetter han.

Jensen mener dette må få konsekvenser for presten.

— Jeg kan ikke tenke meg annet enn at denne presten må få klar melding både fra sjømannskirken og sin biskop om at han ikke har lov til dette. Det kan se ut tilat han ikke har sett problemet. Det er overraskende,sier teologen.

Skjerper rutinene

Generalsekretær Myhre sier de ble kjent med det inntrufne i sommer, og at de vil skjerpe inn rutinene slik at alle Sjømannskirkene blir kjent med hvilke ordninger som finnes.

— Det var en vikar som gjorde dette, men Sjømannskirken er ansvarlig for det som skjer i vår regi. Vi anser oss som ferdige med dette når vi nå skjerper inn, sier han.

SKJERPER INN: Audun Myhre, generalsekretær i Sjømannskirken, sier de vil skjerpe inn rutinene.
SJØMANNSKIRKEN