For første gang har forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) sett nærmere på dødeligheten blant de ikke-vestlige innvandrerne her til lands. De oppsiktsvekkende funnene presenteres på en stor innvandringskonferanse i Oslo neste uke.

Familieekteskap

— Barn og ungdom med utenlandskfødte foreldre er betydelig mer utsatt for å dø enn barn av norskfødte foreldre i samme aldersgruppe. Det forskrekker meg. Når det gjelder norskpakistanere, er faktisk dødeligheten dobbelt så stor, forteller SSB-forsker Lars Østby. Østby understreker at det er vanskelig å forklare de store forskjellene. Han drister seg likevel til å lansere to mulige teorier.

  • Integreringsproblemer. Innvandrerbarn bys ikke på like gode oppvekstvilkår som norske barn.
  • Familieekteskap. Det er påvist at barn av foreldre i slekt med hverandre, er mer utsatt for alvorlige, arvelige sykdommer. Særlig småbarnsdødeligheten øker.

Unge mennesker dør oftest på grunn av ulykker, selvmord og drap ý det forskerne kaller en «brå og voldsom død».

— Det kan være at barn av innvandrere er oftere utsatt for slike dødsfall. Men det vet vi ikke, det er et område det må forskes videre på, forklarer SSB-forskeren.

Ikke-vestlig nøysomhet

Østby synes det er overraskende at tendensen er stikk motsatt for den første generasjonen innvandrere. Dem som kom til Norge fra 1970-tallet og utover. Dødeligheten blant dem er nemlig klart lavere enn i befolkningen for øvrig.

  • Dette skyldes trolig at det kun var de som var sterkest psykisk og fysisk som var i stand bryte opp og flytte fra hjemlandet. Dermed blir ikke gruppen særlig representativ. Den tendensen ser vi også i andre land. Befolkningsgruppen med lavest dødelighet i hele Europa, er faktisk marokkanske innvandrerkvinner i Frankrike.

— Kan det også være at livsstilsforskjeller mellom eldre innvandrere og nordmenn forklarer de markante forskjellene?

— Det er en mulighet. Innvandrere har jo for eksempel et vesentlig lavere alkoholforbruk, forteller Østby.

Føder færre barn

SSB har også sett nærmere på familiestrukturen i innvandrerfamilier. Den blir mer og mer norsk.

  • Innvandrernes barn har et fruktbarhetsmønster som likner mer på det som er vanlig i Norge enn det som er vanlig blant foreldrene.

— I sum bidrar innvandrerne til at fruktbarheten i Norge i gjennomsnitt er 0,05 barn høyere enn den ellers ville vært, forklarer forskningssjefen i SSB.

  • Innvandrerbarna gifter seg ikke lenger så tidlig som før. Men ekteskapet står fremdeles like sterkt.

— Samboerskap er svært sjelden blant innvandrerbarn, sier Østby.

SSB har regnet seg frem til at vel 500.000 personer har en eller annen for form for innvandringsbakgrunn. Halvparten er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og knapt 50.000 er født i Norge av to foreldre som selv er født i utlandet.