Et såpass klart flertall av de store kraftprodusentene tror ikke lenger på at markedet, eller de høye prisene som norske husholdninger nå må betale for strømmen, vil utløse nyutbygging av elkraft.

Det er de 40 kraftprodusentene med størst tyngde som fagbladene Energi i Norge og ERA i Sverige har forespurt. Dermed er denne målingen også svært representativ, noe lederen i Stortingets miljø— og energikomité er smertelig klar over når det gjelder konsekvensene for folks strømregning i årevis fremover:

— Vi er helt nødt til å finne frem til andre incentiver (fristende virkemidler red.anm.) for å få utløst større kraftproduksjon, sier Bror Yngve Rahm (KrF).

Spørsmålene

Her er de to spørsmålene som de 40 produsentene skulle svare på, og som direkte vil få innvirkning på din og min strømregning de nærmeste årene:

  1. Tror du at prisutviklingen/markedet alene kan utløse investeringer i ny kraftproduksjon tidsnok til å sikre en akseptabel kraftbalanse i årene fremover (JA/NEI).
  1. Ser du det som nødvendig at myndighetene iverksetter nye styringstiltak? Hvilke tiltak bør det være på nasjonalt nivå?

Rammes vilkårlig

For husholdning-strømkundene vil situasjonen bli enda mer uforutsigbar og vilkårlig, skriver Øyvind Gebhardt i fagbladet Energi, i en kommentar etter et seminar i Stockholm om «Nordens effektmangel».

Det vil bli helt tilfeldig om strømregningen for vintermånedene i Norge blir 20.000 kroner eller 8000 kroner, for en vanlig enebolig. For en husholdningskunde med flytende kraftpris, prisgitt spotmarkedet, vil det svi med slike vilkårligheter i årene fremover. Årsaken er at ny utbygging ikke blir utløst etter denne vinterens sjokkpriser. Det kan da bli svært ubehagelige strømregninger.

Det var hovedkonklusjonen på effektseminaret; holdt på samme tid som spotprisene på strøm gikk rett i været.

I siste nummer av strømbransjens eget blad «Energi» foreslås at strømregningen til folk må få påtrykk;«må kun åpnes under tilsyn av lege».