• Jeg er ikke skyldig, utbrøt en knust og sjokkert Gamal Hosein en knapp halvtime etter at juryen i Agder lagmannsrett konkluderte med at han drepte sin kone Gry Hosein.

Juryen brukte sju og en halv time før de onsdag ettermiddag kunne avgi sin kjennelse i Skien. Juryens leder Tone Munthe-Kaas svarte klart og tydelig ja på spørsmålet om juryen hadde kommet fram til at Gamal Hosein var skyldig i å ha forvoldt sin kones død.

Gamal Hosein stirret tomt ut i lufta da han hørte resultatet. Forsvarer Karen Forbrigd hvisket noen ord til ham. Hosein støttet hodet i en knyttet hånd og stirret ned i bordet. Like etter ble han pågrepet og ført bort av to sivile politimenn.

Ikke forberedt

— Jeg er ikke skyldig, sa Hosein til pressefotografene da han gikk inn i en ventende sivil politibil utenfor tinghuset i Skien, der han i nesten seks uker har sittet på tiltalebenken.

Hoseins forsvarer John Christian Elden sier til NTB at Hosein ikke hadde vært forberedt på at han kunne bli funnet skyldig.

— I hans verden går det ikke an å bli dømt når man ikke er skyldig. Han var klar over at han kunne bli dømt, men han har ikke vært mentalt innstilt på det, sier Elden.

Medforsvarer Karen Forbrigd føyer til at Gamal Hosein ble helt knust.

- Svakere dom

Hvilke drøftinger jurymedlemmene har foretatt og hvilke momenter som ble utslagsgivende, er det ingen andre enn de ti i juryen som vet. Det som er klart er at minst sju av de ti svarte ja på skyldspørsmålet.

I løpet av de seks ukene rettssaken har vart, har et tresifret antall vitner forklart seg. Flere indisier har pekt mot Gamal Hosein, men påtalemyndigheten har ikke hatt noen fellende tekniske bevis å legge fram.

— Min oppfatning er at det er livsfarlig å avsi en dom på bakgrunn av indisier, sier advokat John Christian Elden.

Han mener onsdagens kjennelse er svakere enn dommen fra Skien og Porsgrunn tingrett i fjor, da Hosein ble dømt til ti års fengsel. I den dommen ble markeringer fra de såkalte likhundene tillagt stor vekt. I lagmannsretten konkluderte aktoratet tidligere denne uka med at likhundene ikke kunne være noe avgjørende bevis, men et støttebevis.

Straffeutmåling

Politiadvokat John Borgen, som har vært en av aktorene i saken, sier at han er fornøyd med at juryen kom fram til at Gamal Hosein var skyldig. - Jeg må vel være så frimodig at vi ikke kan si at vi er overrasket, sier statsadvokat Paal Christian Aartun, den andre aktoren i straffesaken.

Torsdag starter prosedyrene for straffeutmålingen. Juryformannen og tre av de øvrige jurymedlemmene skal delta i straffeutmålingen. I tillegg vil bistandsadvokaten for parets to barn komme til å kreve erstatning. Gamal Hosein blir også framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Familien til Gry Hosein har fulgt rettssaken i Skien, men valgte å ikke være til stede da juryen avsa sin kjennelse. Gry Hosein forsvant 13. januar 2001. Ektemannen er nå funnet skyldig i å ha kvalt henne inne i gatekjøkkenet Faresgrillen som de to drev sammen i Skien. Gry Hosein ble funnet død i Porsgrunnselva 6. mars samme år.

Gamal Hosein satt varetektsfengslet fram til januar i år, men ble da løslatt. Nå må han forberede seg på å tilbringe mer tid i fengselet. Forsvarer John Christian Elden varsler at han kommer til å anke dommen til Høyesterett når den faller i slutten av denne uka eller i neste uke.

Han kommer blant annet til å påberope seg saksbehandlingsfeil fordi Gamal Hosein ikke fikk legge fram resultatet av en løgndetektortest i retten.