Å si at Hamers teori er omstridt, er å ta mildt i. Han ble i 1997 dømt til 19 måneders fengsel etter den tyske kvakksalverloven. Etter fengselsoppholdet dro han til Sveits og i dag bor han i eksil i Spania.

Hamer har undersøkt flere tusen kreftpasienter, og hevder at alle tilfellene passer inn i systemet han har utviklet. Sjokkopplevelsene kan registreres samtidig både mentalt, som forandringer i hjernen og i den delen av kroppen som «hører til» opplevelsen. Eksempelvis vil en partnerkonflikt føre til at høyrehendte kvinner utvikler kreft i høyre bryst.

Helbredelsen

Symptomene på et biologisk sjokk er stress/depresjon, kalde hender og føtter, dårlig søvn og elendig matlyst. Når sjokket bearbeides vil symptomene gradvis bli borte. Hvis personen har utviklet kreft, vil også den slutte å vokse. Til slutt er pasienten helbredet.

I 1978 ble dr. Hamers sønn Dirk skutt av en sinnsforvirret italiener. Etter at sønnen døde, ble dr. Hamer rammet av testikkelkreft. Det ga den anerkjente legen idéen om at sykdommen hadde sammenheng med sorgen og fortvilelsen etter tapet av sønnen. Noen år senere fikk han anledning til å forske på kreftsyke. Han fant at samtlige av kreftpasienter han hadde i behandling da hadde vært igjennom sterke sjokk-opplevelser. Alle pasientene hadde symptomer som kalde hender, vekttap og søvnvansker og alle var blitt rammet av kreft i etterkant av sjokkopplevelsene. Hamer kjente igjen sine egne symptomer hos alle.

«Den nye medisinen»

Da Hamer fortalte sine kolleger om det han hadde oppdaget, ble han bedt om enten å forlate klinikken eller glemme sine funn. Han forlot klinikken og forsket videre på egen hånd. Han har systematisert observasjoner av flere tusen pasienter, og mener å kunne fastslå at alle sykdommer passer inn i det han kaller «Den nye medisinen».

Ifølge Hamer er alle sykdommer en kroppslig reaksjon på fastlåste konflikter eller sjokk. Når vi finner en vei ut av konflikten, vil kroppen starte en naturlig helbredelsesprosess, og forandringene i hjernen og organet går tilbake. Ifølge Hamer kan alt dette avleses som «stressområder» i hjernen og avdekkes gjennom CT-fotografering. Hvis konflikten ikke løses, vil sykdommen bli kronisk og svært alvorlig. Hamers tanker er svært kontroversielle, men han har også tilhengere, både blant leger og andre. En av hans nærmeste medarbeidere, sveitseren Harald Baumann, kommer til Bergen i høst.