De fire savnede etter brannen på Flusund i Herøy er alle under 22 år, tre av dem har nær tilknytning til Herøy. På kommunehuset i Herøy er det opprettet et kriseteam bestående av sogneprest, kommunelege, psykolog og sykepleiere.

– Vi snakker med dem, lytter til dem og er hos dem. Situasjonen er preget av sjokk og veldig dyp smerte, sier sogneprest Jens Terje Johnsen i Herøy til NTB.

Han forteller at kriseteamet er det samme som tok seg av sorgarbeidet under og etter Bourbon Dolphin-ulykken i april 2007, hvor sju personer omkom, flere av dem fra Herøy.

– Vi møtes igjen vi som var sammen for ett og et halvt år siden nå i denne andre store ulykken. Selv om de erfaringene vi fikk der er tunge, er de tross alt gode å ha med seg. Vi vet hva dette dreier seg om, og det gjør kanskje at vi har litt mer grep om hva som bør gjøres, sier Johnsen.

Ifølge sognepresten er svært mange av de pårørende innom kommunehuset.

– Når det er fire ungdommer som er savnet, så er det ganske mange mennesker og vide kontaktnett det dreier seg om.

Herøy kirke vil være åpen mandag kveld, og det planlegges en sørgegudstjeneste enten mandag eller tirsdag.