ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noUndersøkelsen blir en av norgeshistoriens største, og omfatter både sivilt og militært personell i Sjøforsvaret. Totalt kan det dreie seg om 10.000 personer som skal undersøkes.Det er alle helsespørsmålene rundt enkelte av arbeidsplassene i Sjøforsvaret de siste årene som har ført til at undersøkelsen blir satt i gang. Kreft ved kystfort — Alle krefttilfellene ved kystfortene Rørbergodden og Meløyvær i Nord-Norge er den direkte, utløsende årsaken til initiativet, sier sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt Pettersen. Nå vil han en gang for alle få røsket opp i alle uklarheter rundt de ulike arbeidsmiljøene. "Kvikk-saken" Det kom nylig frem at seks av syv tidligere ansatte ved Rørbergodden fort i Nord-Norge var rammet av kreft. Dessuten skal kreftforekomsten også ha vært unormalt høy blant tidligere ansatte ved Meløyvær fort. Sanitetsinspektøren har også andre saker friskt i minnet når han har bedt ledelsen i Sjøforsvaret bevilge midler til en omfattende undersøkelse. Fra Haakonsvern er "Kvikk-saken" den mest kjente. En rekke tidligere offiserer på MTB-en ble fedre til barn med misdannelser de mente kom fra stråling om bord. Også fra televerkstedansatte er det reist spørsmål ved om arbeidsmiljøet der kan ha ført til at noen av dem fikk barn med misdannelser. "Kan ikke leve med dette" - Verken Sjøforsvaret eller de ansatte kan lenger leve med alle spørsmålstegnene rundt arbeidsplassene. Dette må vi finne ut av en gang for alle, sier sanitetsinspektør Sommerfelt Pettersen. Nåværende og tidligere ansatte vil ikke bli kalt inn til tradisjonell helsesjekk hos lege. Undersøkelsen skal foretas i form av et skjema som skal fylles ut.- Alle nåværende ansatte vil få det. Det er foreløpig ikke bestemt hvor langt tilbake i tid vi skal gå med tidligere ansatte. Det avhenger først og fremst av hvor stort tallmateriale vi trenger for å utarbeide et nøyaktig sammenlikningsgrunnlag med andre yrkesgrupper, sier Sommerfelt Pettersen. Ekstern hjelp Klok av skade kommer Sjøforsvaret til å benytte ekstern hjelp til undersøkelsen. Det er på det rene at Kreft-registeret vil få en sentral rolle, trolig også Statens strålevern.- For at undersøkelsen skal bli troverdig, må den utføres av eksterne eksperter. Sjøforsvaret er selv inhabil, sier sanitetsinspektøren.Han håper undersøkelsen kan bli satt i gang i løpet av høsten.

Les også: Tror flere tilfeller vil bli oppdaget