MAJ-BRITT DAHL

— Sprekken kan ikke dekkes inn av bare Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon. Både Luft- og Sjøforsvaret må være med, men vi føler at vi allerede har nådd et kritisk nivå, sier orlogskaptein og områdetillitsvalgt Rolf Ledal i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Han viser til at Kystvakten legger et av sine fire fartøyer til kai fra begynnelsen av februar.

— Fortsetter innsparingene, vil fartøyene snart ikke være i stand til å gå fra kai, mener Ledal.

- Betenkt

— Vi er veldig betenkt og bekymret, og ser med gru på fremtiden. En ytterligere reduksjon av den operative virksomheten vil være svært kritisk, sier Vegard Oksnes, områdetillitsvalgt for Norges Offisersforbund (NOF), Vestlandet.

Forsvaret er sterkt endret de siste årene. Norge deltar i internasjonale operasjoner, noe forsvarssjef Kristin Krohn Devold ofte reklamerer for. Da kreves det penger til trening, mener offiserer og befal.

— Ingen vil sende ut en 19-åring for at han skal dø på grunn av manglende trening, sier orlogskaptein og områdetillitsvalgt Rolf Ledal i Befalets fellesorganisasjon.

Vegard Oksnes i NOF mener at den politiske styringen av Forsvaret har tatt overhånd.

— Hvor lenge kan ansvarlige sjefer godta dette, undrer han.

Økonomisk innertier

Sjøforsvaret har skjøttet sine hus og båter godt i 2004. Aktiviteten omfatter Kystvakten og Marinen. Foreløpige regnskapstall viser et merforbruk på 17 millioner kroner av et budsjett på 3,6 milliarder i 2004. Det Sjøforsvaret selv kaller en innertier hjelper lite når Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) presenterer et netto merforbruk i fjor på 680 millioner kroner. I tillegg kommer et etterslep fra 2003 på 220 millioner og utestående fordringer på 80 millioner - en sprekk på totalt 950 millioner kroner.

Om befal og offiserer er bekymret, er stemningen mer avventende hos generalinspektøren for Sjøforsvaret.

— Ennå vet vi ingen ting om konsekvensene av milliardsprekken i Hæren og FLO. Jeg frykter verken det ene eller det andre, men jeg håper at vi ikke blir liggende ved kai, sier kontreadmiral og generalinspektør Jan Erik Finseth til Bergens Tidende.