— Vi griper ikke inn før det eventuelt kommer et påbud om det fra EU-kommisjonen, sier Karstein Thingvold, fungerende avdelingsdirektør i passasjerskipsavdelingen.

— Jeg våger å påstå at det ikke finnes en livvest i verden som er så grundig testet som denne termiske vesten. Den er prøvd ut ved minst tre anledninger og av et høyt antall personer, sier Thingvold.

— Hvordan forklarer du da at den strøk i England?

— Hvis man vil at vestene ikke skal oppfylle kriteriene, går det an å få til en slik konklusjon.

— Hva mener du med det?

— At det kan være ulik tolkning av testkriteriene fra land til land.

Avdelingsdirektøren føler at Sjøfartsdirektoratet etter «Sleipner»-forliset har gjort en grundig og samvittighetsfull jobb med å få utviklet tryggere og bedre livvester enn dem som var i bruk før.

— Derfor er vi overrasket over testresultatene i England, sier Thingvold.