Forskerne har i fire år målt innhold av antidepressiver i avløpsvann i Tromsø. Det overraskende funnet er nå at store konsentrasjoner rester fra lykkepillene ender opp i fjorden, selv etter at avløpsvannet er renset.

Det viser seg at medisinen som tromsøværingene stapper i seg, fortsatt i en viss grad er virksom når den havner i sjøen.

– Vi ønsker å skape bevissthet om at legemidler er et fremmedstoff i naturen. Vi trenger mer kunnskap om mengder og om langsiktige skadevirkninger, sier stipendiat Terje Vasskog og professor Einar Jensen ved institutt for Farmasi ved Universitetet i Tromsø til Nordlys.

Fra før er det rapportert at antidepressiver i store mengder har effekt på marine organismer.

– Vi vet ikke om eksponering av disse stoffene i lav konsentrasjon over lang tid har effekt eller ikke, men dette er noe som det skal forskes videre på, sier Vasskog.

Drøyt 2 prosent av befolkningen i Troms bruker til enhver tid antidepressiver.