Gulating lagmannsrett frikjente Birgitte Tengs' fetter for drapet, men dømte ham til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre. Høyesterett vurderer nå om denne saken skal gjenopptas. Fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har begjært fri sakførsel.

— Det ville være urimelig dersom Birgittes foreldre fikk denne regningen, sier Sjødin til NTB.

2.000 timer

Fetterens forsvarer har jobbet mellom 2.000 og 2.500 timer med saken, uten betaling. Ved nyttår la han og medforsvarer advokat Sigurd Klomsæt inn prosesskrivet til Høyesterett hvor de begjærer erstatningssaken gjenopptatt.

— Det er staten som har gjort en feil i denne saken, og det er derfor staten som bør ta regningen. Man kan ikke velte dette over på Birgittes foreldre, mener Sjødin.

Erstatning

Sjødin har levert en begjæring om fri sakførsel, og dette spørsmålet ligger nå til behandling i Justisdepartementet. I løpet av årene har Birgitte-saken påført advokaten store utgifter.

— Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette, sier Sjødin. Han regner med at Høyesterett i løpet av kort tid vil ta en avgjørelse i saken.

Birgittes fetter venter også på en avgjørelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som skal vurdere om erstatningsdommen er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Birgittes fetter ble tilkjent 475.000 kroner erstatning etter frikjennelsen. Denne saken kommer opp for Høyesterett i mai.

(NTB)