Inger Marie Sunde, som i dag forsker på datakriminalitet ved Universitetet i Oslo, mottok flere til dels svært grove e-poster etter forslaget om å gi musikkbransjen fullmakt til å forfølge fildelere.

Sunde mener musikkbransjen bør få innsyn i taushetsbelagte opplysninger, slik at fildelerne lettere kan bli sporet opp og erstatningsrettslig forfulgt. I dag er det bare politiet som har tilgang til nettbrukernes identitet.

– Jeg ble faktisk drapstruet og fikk helt sjokk da jeg så det voldsomme omfanget av sjikanerende mail, sier Sunde til Dagens Næringsliv.

Hun innrømmer at hun ble skremt.

– Men jeg ber ikke om sympati. Jeg står for det jeg har sagt og mener vi bør ha en politisk diskusjon for å finne en bedre løsning enn dagens lovgiving, sier Sunde.

Hun anslår at hun fikk mellom 20 og 25 truende e-poster.

– Jeg har ikke politianmeldt drapstrusselen, fordi jeg tenker at det kanskje ikke var så alvorlig ment. Jeg orker ikke å bruke tid og energi på en slik sak, selv om det er lite hyggelig å motta slike meldinger, sier hun.

Sunde mener musikkbransjen trenger en mekanisme for å kunne håndheve rettighetene sine og kreve erstatninger.

– I dag er bransjen avhengig av politiets hjelp, men politiet prioriterer ikke denne typen saker, sier hun.

Kripos bekrefter overfor Dagens Næringsliv at politiet ikke har ressurser til å ta tak i saker som omhandler ulovlig nedlasting av musikk eller filmer fra internett.