— Jeg var på «Kvikk» noen uker fra august 1986 etter at jeg var ferdig med befalsskolen. Så tjenestegjorde jeg på søsterfartøyet KNM «Snøgg» til sommeren 1987. Da sluttet jeg i Sjøforsvaret, sier Amund Heir på spørsmål fra Bergens Tidende.

Han fikk i 1995 et barn med en svært sjelden utgave av kromosomfeilen Trisomi 13 (Patau syndrom). Heir var en av de rundt 75 personene som rapporterte om barn med misdannelser til Sjøforsvaret over telefon i mai 1996 etter at «Kvikk»-saken var blitt kjent gjennom mediene.

Kromosom nr. 13

— Kromosomfeilen som mitt barn har kalles Trisomi 13 Q3. Feilen har i dette tilfellet skjedd på en måte som tidligere ikke er beskrevet i medisinsk litteratur. Legene sa at det ut fra deres kunnskaper om kromosomer nesten var teoretisk umulig at en slik skade kunne oppstå, forteller Amund Heir.

— Hva vet dere om årsaken ?

— Legene har slått fast at verken jeg eller min kone er bærer av kromosomfeilen. Utover det vet vi ingenting og har heller ikke reflektert så mye over en årsakssammenheng. Når du har barn med medfødt misdannelse, er du mest fokusert på hverdagen og det praktiske livet.

— Hvordan vurderer du en mulig sammenheng med tjenesten på «Kvikk» ?

— Vi kontaktet Haakonsvern i 1996 fordi vi mente at vårt tilfelle kunne ha interesse i «Kvikk»-saken. Men Sjøforsvaret var bare opptatt av personell som var på båten etter 1987, og min periode på «Kvikk» var jo også forholdsvis kort. Hvis det er en sammenheng med tjenesten, må det kanskje mer ha å gjøre med tjeneste på «Snøgg»-klassen generelt. Vi har spurt legene om kromosomfeilen kan skyldes elektromagnetisk stråling, og de sier at de ikke kan utelukke det.

Sov i operasjonsrom

— Var det noe spesielt med strålingsmiljøet om bord ?

— Det spesielle for mitt vedkommende var at jeg fra desember 1986 også bodde om bord på fritiden og sov i operasjonsrommet, men det var på KNM «Snøgg». Alle båtene i «Snøgg»-klassen hadde et mer romslig operasjonsrom enn de andre MTB-klassene, og det ble brukt til køyeplass. Her var det selvsagt en del strålingsfelt når utsendelser pågikk.

Når det gjelder «Kvikk», merket han seg ikke noe spesielt med det elektromagnetiske miljøet eller andre forhold.

— Jeg tror «Kvikk» var nokså lik de andre «Snøgg»-båtene før båten ble utstyrt for elektronisk krigføring, sier Amund Heir.

Flere kromosomfeil

Blant de rundt 75 tjenestegjørende fra hele Sjøforsvaret som kontaktet Haakonsvern i 1996, var det også andre som meldte kromosomfeil, deriblant den sjeldne og alvorlige feilen Trisomi 18. Bergens Tidende kjenner også til et nytt tilfelle av Trisomi 13 fra den senere tid.

Kromosomfeil - Downs syndrom og Turner syndrom - står videre sentralt i misdannelsene blant barn av ansatte ved televerkstedet på Haakonsvern. Kromosomfeil forekommer imidlertid ikke blant de 11 barna med misdannelser som seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen har fått melding om i sin kartlegging av ansatte i Sjøforsvaret.