MARIANNE RØISELAND Marianne.roiseland@bt.no

— Der er allerede gjort to undersøkelser i denne saken. Den ene ble foretatt våren i fjor. Saken er så gjenopptatt like over nyttår, forteller politimester Geir Sønstebø til BT.

Årsaken til at politiet tok opp saken var en muntlig henvendelse til Skien politikammer våren 2000.

— Jeg ønsker ikke å oppgi nøyaktig dato for henvendelsen eller hvem som kom med den. Men saken ble ikke anmeldt. Det ble skrevet et notat om saken som jeg fikk i hende i dag. Jeg ble først klar over at saken hadde vært til behandling hos oss i dag, sier politimesteren..

— Hvorfor ble saken tatt opp igjen nå i januar.

— Det vil jeg ikke kommentere. Vi fikk ikke nok opplysninger våren 2000. Derfor prøvde vi å ta opp trådene igjen.

— Var årsaken henvendelser fra pressen?

— Det har jeg ingen kommentarer til. Saken var stilt i bero, men den var ikke parkert. Vi har ikke rukket å gjøre den ferdig, sier Geir Sønstebø.

Han legger til at politiet ser meget alvorlig på saken.

— Det er snakk om en påstått voldtekt. Det er alltid alvorlig.