BT har fått tilgang til rapporten etter sluttbefaringen etter «Rocknes»-opprydningen. Her går det frem at Kystverket, aksjonsutvalget (IUA) og representanter for kommunene var på befaring på 19 av de totalt 180 stedene der det ble registrert oljeforurensning. Blant annet var gruppen ikke på de midterste Rotøyene eller Lamholmen, som er to av øynene der BT fant oljerester i forrige uke.

— Ingen bekymringer

De 19 stedene var representative for utviklingen i hele området, ifølge sluttrapporten. Informasjonssjef i Kystverket, Ola Stenvaagnes, sier at det under sluttbefaringen ikke ble tatt opp at opprenskningen var for dårlig.

— Verken kommunene, IUA eller Hordaland fylke kom med bekymringsmeldinger om at opprydningsjobben ikke var gjort. Kystverket har kvittert for at den var på et nivå som gjorde at opprydningen var ferdig, sier Stenvaagnes.

Både Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet har på oppfordring fra BT lett etter dokumenter som beskriver hvorfor oljeaksjonen stoppet da den gjorde.

Finner ikke stoppordre

I en e-post skriver seniorrådgiver Halvard Wensel i Kystdepartementet at Kystverket informerte om at de hadde tilstrekkelig med midler til å gjennomføre tiltakene.

— Vi kan ikke finne noen ordre om å stoppe fra vår side, sier informasjonssjef Ola Stenvaagnes i Kystverket.

Kystminister i 2004, Svein Ludvigsen (H), sier at han ikke husker hvorfor opprydningen ble stoppet i juli 2004.

— Jeg har ingen forutsetninger i dag for å huske hva en sånn ordre bygget på, sier Ludvigsen, som i dag er fylkesmann i Troms.

Heller ikke dagens kystminister, Helga Pedersen, vil kommentere hvorfor aksjonen ble avsluttet. - Jeg kan ikke vurdere noe som skjedde før min tid. Det ber jeg om forståelse for, sier Pedersen.