Forbundet mener myndighetene er for passive, men Folkehelsa avviser kritikken.

Naturvernforbundet har oppsummert forskningsresultater fra utlandet om risikoen for helse— og miljøskader fra PCB og dioksiner, og konkluderer med at mellom 1 og 5 prosent av befolkningen i Norge er i faresonen, skriver Dagsavisen.

Tom Erik Økland i Naturvernforbundet mener norske myndigheter burde gått mer offensivt ut og advart gravide mot faren for PCB- og dioksinopptak gjennom mat.

Statens institutt for folkehelsa er uenig i Naturvernforbundets tall, og viser til at det var langt høyere PCB-nivåer i morsmelken på 80-tallet. Folkehelsa gjennomfører nå en omfattende kartlegging av miljøgifter og mat i Norge med 10.000 spørreskjema til folk i 13 innlands- og 14 kystkommuner. En lignende undersøkelse ble foretatt i 1999, men resultatene er ikke systematisert.NTB