Hensikten er å forhindre at teknologi og kunnskap fra norske bedrifter, institusjoner og universiteter skal brukes til spredning av masseødeleggelsesvåpen. Frykten er at utenlandske studenter skal bidra i spredningen av slike våpen. BT har tidligere skrevet at PST har bedt Universitetet i Bergen om en oversikt over utenlandske studenter.