Tilsynet blir gjennomført i januar og februar neste år. Målet med saumfaringen er å forsikre seg om at skolene ikke bryter opplæringslovens paragraf 8.2, skriver Dagsavisen. Her heter det blant annet at elevene til vanlig ikke skal deles inn etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Tilsynet var planlagt senere neste år, men ble framskyndet etter at Dagsavisen i november fortalte at Bjerke skole delte inn elevene etter etnisk bakgrunn. Begrunnelsen fra skoleledelsen var at man ville hindre at etnisk norske elever sluttet på skolen.

— Jeg forventer at alt er i orden og at alle skolene vi skal føre tilsyn med, følger opplæringsloven, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune til avisa.