Førsteamanuensis Helge Balk fra Universitetet i Oslo har utviklet en metode for å se hvordan fisken oppfører seg under vann. Han analyserer tredimensjonale ultralydsignaler fra ekkolodd, som gjør det mulig å "se" hvordan fisken reagerer på ethvert tidspunkt.

I motsetning til et vanlig, vertikalt ekkolodd, går lydstrålen fra dette ekkoloddet horisontalt langs bunnen fra båten og bort til en av brupilarene. Alt som svømmer forbi, blir kartlagt, skriver Aftenposten.

Hvis registreringene fra ekkoloddet endrer seg i det et tog passerer, kan forskeren slutte seg til at fisken reagerer. Denne uken har blitt brukt til å finjustere målingene, så resultatet av undersøkelsene foreligger ikke ennå.

Det har vært mye kritikk mot den store bruen for mulige skader på miljøet. Det er derfor en svensk miljødomstol som har pålagt myndighetene å betale for blant annet denne undersøkelsen. (NTB)