— Det er en kjønnsdimensjon i klagesaker. Det mest opplagte er saker med seksuelle overgrep. Men også i vanlige saker er det grunn til å undersøke kjønnsdimensjonen, sier helsedirektør Lars E. Hansen til Bergens Tidende.

— Jeg er satt til å lede denne jobben og vil forsikre meg om at vi tar hensyn til kjønnsdimensjonen i slike saker, sier han.

Hordaland med

Hordaland og Akershus er de to «prøvefylkene» i denne kjønnssjekken av klagesaker. De to fylkene er bedt om å oversende til Statens Helsetilsyn et utvalg klagesaker som er avgjort på fylkeslegenivå..

— Vi har etablert en arbeidsgruppe i Helsetilsynet som skal analysere et utvalg klagesaker med kjønnsperspektivet for øyet. Partenes egen historie om hendelsen i hver av sakene er nyttig for å forstå på hvilken måte disse klagesakene kan ha en kjønnsdimensjon, sier Lars E. Hansen.

— Hvordan skal stoffet presenteres når denne kjønnssjekken av klagesaker i helsevesenet er ferdig?

— Både de forespurte fylkeslegekontorene og selve sakene vil bli anonymisert i våre presentasjoner senere, sier han.

Også kvinnelige overgripere

Helsedirektøren avliver myten om at det bare er menn i helsevesenet som forgriper seg seksuelt på pasienter av motsatt kjønn. Han viser til innholdet i bunken av klagesaker, alle unntatt offentlighet, som hvert år kommer inn til Helsetilsynet:

— Det er også kvinnelige overgripere overfor mannlige pasienter, det viser vårt materiell, sier Hansen.

— Fra midten av 1990-tallet har antall årlige klagesaker holdt seg på et høyt nivå. Skrekkåret hittil er 2000, da hele 57 helsetilsatte ble avskiltet og mistet sin godkjenning som følge av klage- og tilsynssaker.

— Men jeg er langtfra sikker på at alle de som burde klage, virkelig gjør det. For noen kan terskelen bli for høy, sier helsedirektør Hansen.