Resultatet av spørsmål som går til nesten 10.000 utvalgte kunstnere landet rundt skal være klare i slutten av mai.

– Jeg tror det er en del frilanskunstnere som lever forholdsvis spartansk. Det er også folk som stifter familie, eller som prøver å få faste rammer rundt livet sitt, som opplever at det å være frilanskunstner med lav inntekt gir noen sosiale utfordringer, sier kulturministeren.

Faller utenfor

En bred levekårsundersøkelse blant norske kunstnere ble sist gjort i 1996. Denne gangen skal enda flere utøvere inn i undersøkelsen som er igangsatt på initiativ fra Kulturdepartementet.

Det omfatter blant andre bildekunstnere, musikere og komponister, dramatikere og scenekunstnere, kunsthåndverkere, samiske kunstutøvere, filmskapere og en del skribenter.

Mange av dem faller i dag utenfor ordningene som de fleste norske arbeidstakere har tatt for gitt.

Syk kunstner

– De har ikke hatt rett til fødselspermisjonspenger, og mange har ikke sykepenger, blant annet når man blir syk, sier kulturministeren som foreløpig er usikker på hva undersøkelsen vil munne ut i.

– Så får vi sende den ut på høring å få innspill på tiltak, enten gjennom statsbudsjettet, en melding eller på annen måte.

Arbeidet med å få kartlagt norske kunstneres inntekts— og arbeidsvilkår startet høsten 2006. Det skal også sjekkes hva gruppen mottar av trygd og annen støtte.

KARTLEGGER: Situasjonen for en del kunstnere bekymrer kulturminister Trond Giske (Ap).
Lien, Kyrre