Det er russiske myndigheter som har gitt tillatelse til undersøkelsene. Utenfor vestlige deler av Murmanskkysten rundt den havarerte ubåten "Kursk", får derimot "Johan Hjort" ikke slippe til.

"Johan Hjort" gikk fra Vadsø i dag. Undersøkelsene i russisk sone skal skje i samarbeid med det russiske forskningsfartøyet "Persey 4".

Toktet blir ansett som viktig i innhenting av data om bunnfisk og lodde som brukes til å vurdere situasjonen for fiskeressursene i Barentshavet.

Også forskningsfartøyet "G.O. Sars" skal delta i de samme undersøkelsene, men ikke i russisk sone.NTB