Bakgrunnen for beslutningen er at brannslukningsapparater med CO2 som er blitt plassert ut i Oslo-skolen i perioden 2006-2011, kan ha en produksjonsfeil i ventilen. Feilen kan føre til eksplosjon ved berøring. Da dette ble kjent, gikk alarmen i Bergen.

— Ingen fare mens de er i ro

I en pressemelding opplyser Bergen kommune at de torsdag ettermiddag og kveld kartlegger omfanget av denne typen apparater i kommunale bygg i Bergen.

«Brannslukkingsapparatene det er snakk om er CO2-apparater fra en spesiell leverandør. Det er altså ikke snakk om ordinære brannslukkingsapparater med skum som er mest vanlig», heter det.

Ifølge branningeniør Åge Kausland er dette suppleringsapparater som kun brukes i tilknytning til elektriske anlegg og forefinnes derfor i elektriske tavlerom eller serverrom. I noen tilfeller også på kjøkken.

Bergen kommunale bygg (BKB) har 600 bygg. De starter med å gå igjennom alle skolene (100), barnehagene (70) og sykehjemmene (25) for å få oversikt over om en har denne type apparater.

— Så lenge apparatene henger i ro, representerer de ingen fare, sier branningenør Kausland i pressemeldingen.

90.000 apparater

Det var Undervisningsbygg som torsdag informerte Utdanningsadministrasjonen om feilen. Av risikohensyn valgte Utdanningsetaten i samarbeid med Beredskapsetaten derfor å stenge eller omorganisere undervisningen torsdag.

— Etter de opplysningene vi sitter med, er det i Norge levert cirka 90.000 brannslukningsapparater av denne typen som kan ha produksjonsfeil, sier avdelingssjef Kåre Ellingsen i Beredskapsetaten i Oslo kommune til Aftenposten.

Politiet er orientert om saken, men er ikke involvert og kaller saken udramatisk.

— Oslo kommune har foretatt en faglig vurdering av dette, og Oslo-politiet er ikke involvert på noen som helst måte. Vi ser på dette som ganske udramatisk, sier operasjonsleder Ola Krokan i Oslo politidistrikt til NTB.

Brannslanger i Bergen

— Vi har varslet Bergen kommune om situasjon i Oslo og vil undersøke saken nærmere, sier avdelingsleder ved brannforebyggende avdeling i Bergen Brannvesen, Anders Leonhard Blakseth, til bt.no.

Blakseth sier at det er svært få CO2-apparater i de kommunale skolene i Bergen.

— Her bruker vi mest brannslanger. Det er ingen grunn til å engste seg for dette. Dersom det er noe galt med brannapparatene i Bergen, vil de bli skiftet ut, sier Blakseth.

— Det er solgt 93.000 brannapparater av denne typen i Europa. Av dem er 8300 solgt Norge. Etter det jeg forstår skal det vært hendelser med tre av apparatene, sier Blakseth til bt.no.

Sjekker samtlige skolebygg

Fire innleide personer fra Undervisningsbygg reiser torsdag og fredag rundt til samtlige skolebygg for å kartlegge hvilke rom i skolebyggene apparatene er utplassert, heter det i et brev fra Utdanningsetaten som ble sendt ut til alle Oslo-skolene torsdag.

Her understrekes det at beholderne «MÅ ikke berøres av andre enn Undervisningsbyggs kontrollører».

Samtlige spesialrom i samtlige skolebygg i Oslo-skolen ble stengt med øyeblikkelig virkning.

Ifølge Dagbladet sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ut varsel om feilen på brannslokkingsapparatene allerede 24. august. Det er ikke kjent hvorfor beslutningen om å stenge og evakuere først kommer 13. oktober.

Uteskole

På skoler som NTB har vært i kontakt med, opplyses det at det kun er visse rom der det er montert en spesiell type brannslukningsapparater, som blir stengt. Ved andre skoler blir elevene sendt hjem.

Mange skoler velger kreative løsninger for å få gjennomført undervisningen. Ved Lysejordet skole ble undervisningen flyttet ut.

— Vi har nettopp fått beskjed om å evakuere alle elevene ut av bygningene, og vil nå ha undervisning ute i dag, sier rektor Ellen Bergsland til NRK.

Møte med brannsjefen

Det er Utdanningsetaten som har ansvaret for å håndtere saken. Etter et møte med brannsjefen ga Beredskapsetaten torsdag sitt råd tilbake til Utdanningsetaten om hvordan Oslo-skolene bør håndtere saken. Dette rådet må Utdanningsetaten selv informere om, sier beredskapssjef Jon Birger Berntsen i Beredskapsetaten til NTB.

— Vi er blitt brukt som rådgivere, men vi har ikke funnet noen grunn til å sette ned en overordnet stab i kommunen. Vi overvåker situasjonen og holder oss orientert om hva denne saken dreier seg om. Utdanningsetaten har selv hatt en gruppe som har vurdert saken, sier Berntsen.