Spesialenheten for politisaker i Vest-Norge har nå sendt brev med spørsmål knyttet til Katrine-saken til tre politidistrikter utenfor Hordaland.

— Hensikten er å finne ut om disse distiktene håndterer nødsamtaler av tilsvarende karakter på en annen måte, sier Einar Drægebø, leder for Spesialenheten i Vest-Norge.

«Ikke instrukser for alt»

19 år gamle Katrine Opsanger Ullestad ble i mai funnet død av en overdose i en tunnelåpning på Møhlenpris.

En uke før hadde forbipasserende ringt 112-sentralen om den forkomne kvinnen, uten at politiet rykket ut. Samtalen ble heller ikke satt over til AMK.

Spesialenheten etterforsker nå om bergenspolitiet handlet riktig, eller om tjenestemenn kan ha gjort noe straffbart.

- Har dere noen indikasjoner på at 112-anrop håndteres forskjellig fra politidistrikt til politidistrikt?

— Det kan jeg ikke svare ja eller nei på nå. Men med all oppmerksomheten denne saken har fått, er det naturlig at vi ser på de praktiske 112-rutinene også andre steder i landet, sier Drægebø.

Det finnes nasjonale retningslinjer for 112-tjenesten. Men ifølge Drægebø er det ikke klare instrukser for hvordan politiet skal opptre i enklettilfeller.

— Det lar seg heller ikke gjøre å instruksfeste alt. Men det viktigste er at alle henvendelser til 112 skal behandles individuelt.

112-operatørene i Hordaland politidistrikt får nå kurs i regi av AMK-sentralen på Haukeland Universitetssykehus.

Kurset dreier seg om å stille gode spørsmål til innringerne. Alle de faste vaktlagene som bemanner 112-sentralen skal gjennom kurset.

Les også: Tror Katrine kunne vært reddet

Glad for spørsmål-kurs

— Slik kursing er åpenbart av det gode, sier Drægebø.

I forbindelse med ett av kursene som nylig ble holdt, sa lederen for akuttmedisinsk seksjon, overlege Guttorm Brattebø:

— Katrine-saken er den direkte foranledningen til det kurset vi hjelper politiet med nå. I etterpåklokskapens lys vil vi klart si at det hadde vært viktig for oss å bli kontaktet og få videreført denne samtalen. Men samtidig vet vi at det i perioder med mye trykk på 112, så er det lett for at slike ting skjer.

Bergens Tidende