Den nye regjeringen legger opp til at mange av oss må betale mer i skatt neste år, sammenliknet med forslagene til Bondevik-regjeringen.

  • Har du en bruttoinntekt på solide 800.000 kroner, må du punge ut med drøye 15.000 kroner mer i skatt neste år enn hva den forrige regjeringen ønsket.
  • Tjener du 200.000 må du også ut med mer, nærmere bestemt med 728 kroner ekstra sammenliknet med i Bondeviks budsjett.
  • Har du en årsinntekt på 150.000 kroner, får du derimot en skattelette på drøye 200 kroner neste år i forhold til Bondeviks forslag.

– Kosmetiske endringer

Skatteutslagene for dem med inntekter mange vil kalle et normalt nivå er ikke store, men nok til at finansminister Kristin Halvorsen kan påberope seg en viss kursendring. Det mener partner og statsautorisert revisor i KPMG, Ståle Christensen.

– Nå kan de slå seg på brystet og si at de har strammet inn, og at de har økt fokuset på gruppene med lav inntekt. Men alt i alt er skatteendringene bare kosmetiske, sier Christensen.

Dersom du isteden sammenlikner skatten du betaler i år mot det Stoltenberg krever av deg neste år, vil faktisk alle inntektsgrupper betale noe mindre i skatt.

Tar men gir

Årsaken er at den nye regjeringen ikke har reversert alle endringene som Bondevik la opp til i sitt budsjett. For selv med Stoltenberg i førersetet får mange lettelser i toppskatten neste år.

De som tjener like oppunder 400.000 kroner får høyere skatt sammenliknet med Bondeviks forslag, mens skatten blir uforandret for dem som tjener fra 400.000 og opp til neste skatteklasse.

– Det blir en slags mellomløsning. De gir tre prosentpoengs lette slik som Bondevik foreslo, men likevel gir de ikke like mye på grunn av lavere innslagspunkt, sier Ketil Monsen, daglig leder i Bergen Banking Økonomi.

Dyrere å ha aksjer

På samme måte som for toppskatten, både gir og tar regjeringen på formuesskatten. Har du aksjer for 100.000 kroner, vil det neste år isolert sett bety at du har en formue på 80.000 kroner, mot 65.000 kroner i dag. Samtidig økes innslagspunktet.

Statsautorisert revisor Ståle Christensen tror mange med høy inntekt eller stor formue trekker et lettelsens sukk etter budsjettet som ble lagt frem i går. Skatteendringene kunne fort vært større, tror Christensen.

– Regjeringen har ikke endret på de viktige elementene i skattereformen, slik mange satte spørsmålstegn ved. I tillegg fryktet mange at dramatiske ting skulle skje med skattesatsene i aksjonærmodellen, noe det ikke gjorde, sier Ståle Christensen i KPMG.