Mens vi venter på at verdens ledere skal bli enige om hvor mye CO2-utslippene skal kuttes og hvordan byrden ved kuttene skal fordeles, kan du starte med å se på hva du forårsaker av CO2-utslipp.

Klimaløftet ga de norske forskningsmiljøer med kompetanse på klima i oppdrag å utvikle en kalkulator som hjelper deg å regne ut hvor store CO2-utslipp du sørger for, både direkte, og indirekte gjennom for eksempel produktene du kjøper.

Prøv kalkulatoren her: wwww.klimakalkulatoren.no

Enige

Ifølge kalkulatoren forbruker en gjennomsnittlig nordmann med en inntekt på 20.000 til 30.000 kroner i måneden 10,8 tonn CO2 årlig, mens snittet i verden ligger på 6,45 tonn per person.

— For noen år siden dukket det opp en hel rekke klimakalkulatorer, hvor det ble brukt noe ulike måter å beregne utslippene på. Her har vi laget en «offisiell» kalkulator der de tunge forskningsmiljøene stiller seg bak beregningene, sier Ingun Larsen i Klimaløftet til Aftenposten.no.

**Les også:

Grønland på tynn is**

Indirekte utslipp

Tanken er å få folk til å interessere seg mer for utslippene de står for, og at kalkulatoren kan brukes som et redskap for å redusere utslippene.

Erik Solheims oppskrift på å redusere utslippene: Bil, butikk, biff og bolig.

— Nytt med kalkulatoren er at den også regner med indirekte utslipp, både fra forbruk, transport, mat også videre. I beregningene for utslipp fra bil ligger for eksempel også utslippene fra å produsere bilen, fra å vedlikeholde den, fra slitasje på veier, også videre, sier Silje Pileberg i CICERO, som har vært prosjektleder for kalkulatoren.

Det har tatt nesten to år å utvikle kalkulatoren. Er du spesielt interessert, kan du klikke deg inn på et dokument som forteller hvordan forskerne har regnet.

**Les også:

Solheim gadd ikke svare Stortinget**

Hva gir utslipp?

Det er imidlertid liten grunn til å la seg avskrekke av komplekse bakgrunnstall – brukerne av kalkulatoren får opp et estimat over husholdningens CO2-utslipp allerede når de har tastet inn antall personer og månedlig inntekt, basert på forbruksstatistikken.

Herfra kan du gå videre ved å justere for blant annet boligtype, strømforbruk, hva slags transportmidler du bruker, hva du spiser til middag, og hvor mye penger du bruker på for eksempel klær og sko.

Har du ikke oversikt over hva slags strømforbruk du har eller nøyaktig hva lønningsposen pleier å bli brukt til, får du valg om å bruke gjennomsnittstall for personer med din inntekt, boligtype også videre.

Underveis kan du hele tiden følge med på hvordan utslippet ditt ligger an, og du får opp nyttig informasjon hvordan de forskjellige punktene påvirker utslippet ditt. Til slutt får du opp en totalberegning der du også ser hvordan du ligger an i forhold til en gjennomsnittlig nordmann, og i forhold til verdenssnittet. Her kan du også se hva det er som gjør de største utslagene på utslippene dine.

**Les også:

Tilbyr gratis klimasex**

Handlingsrom

Kalkulatoren viser at det er på forbruk de fleste nordmenn har mest å hente hvis de vil redusere utslippene sine, etterfulgt av transport.

— Utslipp fra forbruk er noe jeg tror mange ikke har så mye forhold til. Disse utslippene er er usynlige og indirekte, det er mange ledd. Kjører du bil, ser du jo eksosen, men kjøper du en bukse ser du ikke fabrikkpipene i Kina, sier Erlend Hermansen i CICERO.

- Hvorfor er det viktig at privatpersoner reduserer sitt forbruk – det er jo politikerne som må ta det store løftet som virkelig monner?

— Alt henger sammen. Både forbrukerne, industrien og politikerne har en jobb å gjøre for å redusere utslippene. Uten forbrukerne ville det ikke vært et marked, sier Hermansen.

— Dessuten er valgene vi tar som enkeltpersoner med på å gi politikerne handlingsrom, sier Pileberg.

Les flere klimasaker her.